1. Stödet till Stadsmissionen kom till efter att såväl C, M som Socialdemokraterna haft det i sina valprogram. Det är således ingen hastigt påkommen satsning såsom ledarsidan hävdar.

2. Om människor ska tro på EU-samarbetet också framåt kan varken svenska staten eller svenska kommuner tumma på den modell samarbetet utgör. Fri rörlighet för att arbeta eller studera i unionen gäller. EU betyder inte fri rörlighet för att ta del av länders välfärdssystem.

3. Att Eskilstuna kommun skulle börja tumma på principen om vilka som omfattas av kommunens välfärd skickar en signal till eskilstunaborna som vi inte kan stå för när behoven också är stora i välfärden. Det skulle också skicka budskapet till de länder som förtrycker att dessa staters beteende är acceptabelt och att svenska kommuner tar över ansvaret.

4. Att kommunen inte tar på sig ansvaret beror på att kommunen inte har ansvaret. Det betyder inte att det saknas empati eller förståelse för utsatta människors situation.

Att år ut och år in acceptera hur människor olovligen bor under vedervärdiga förhållanden och utsatthet samt tvingas be om kaffepengar må vara acceptabelt för en liberal. En socialdemokrat har högre ambitioner. Tiggeri är ett brutalt uttryck för den över- och underordning som aldrig kan accepteras i ett samhälle där vi betraktar varandra som jämlikar. Därför är det rimligt att pröva att stänga vissa dörrar i hopp om att andra dörrar med mer av hållbara lösningar öppnas.

Jimmy Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna

Svar: Någon stadsmission fanns inte i Eskilstuna vid förra valet. Därmed förekom den heller inte i något socialdemokratiskt valmanifest. Det som fanns var ett av Svenska kyrkan drivet natthärbärge och en mångårig debatt om att den socialdemokratiskt styrda kommunen underfinansierade verksamheten.

På våren 2015 gjorde den nya majoriteten – S, M och C – ett uttalande där de förklarade att ideella föreningar inte får några kommunala bidrag till stöd för tiggarna. Först efter protester, framför allt från socialdemokratiska föreningar och riksdagsledamoten Sara Karlsson (S), ändrade sig majoriteten och hittade den här mellanvägen – anslå extra medel till den nya Stadsmissionen men utan uttalat uppdrag för att hjälpa tiggarna.

Boendesituationen för tiggarna har ännu inte fått någon tillfredsställande lösning. Men Jimmy Jansson har annat fokus. Som han själv så träffande beskriver det: Han öppnar inga dörrar för dessa fattiga människor, han stänger dem.

Ledarredaktionen