14 personer har i skrivande stund bekräftats döda, men antalet dödsoffer kan komma att bli fler. Detta är ytterligare en anledning till varför jihadismen måste bekämpas. Kampen behöver ske både militärt, polisiärt, socialt och ideologiskt. Denna artikel handlar om det sistnämnda.

Det pågår en ideologisk kamp om synen på islam, den pågår både bland muslimer och icke-muslimer. Jihadister och många motståndare till islam vill sätta bilden av att det är den våldsbejakande islamismen som är den sanna versionen av islam. Då uppstår frågan vilka som har störst kunskap om islam och därmed störst trovärdighet i ämnet. Det är inte jihadisterna.

skriver Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén.

Att dra alla muslimer över en kam är därför det sämsta sättet att bekämpa islamistisk terrorism.