Men det betyder inte att pengar är oviktigt. Vare sig för landet eller kvinnorna.

Tvärtom är en välskött budget ett måste på alla nivåer. Det handlar inte bara om att det ska gå runt här och nu, utan om att tänka långsiktigt och rusta för olika framtidsscenarier, både med och utan den nuvarande partnern.

Som Emma Persson, privatekonom hos Länsförsäkringar, skriver i Svenska Dagbladet, är det stor skillnad mellan lön och inkomst (15/10). Att Medlingsinstitutet visar att kvinnor har 95,3 procent av männens lön betyder inte att kvinnor har 95,3 procent av männens inkomst, eftersom lönestatistik omräknas till heltider.

Om man däremot går till SCB visar deras siffror att kvinnor har 76,7 procent av männens förvärvsinkomst och i genomsnitt 68 procent av mäns pension. Det senare beror inte bara på att kvinnor oftare jobbar deltid, utan även tar ut merparten av föräldraledigheten och är mer sjukskrivna.

Därför är debatten om oförklarade löneskillnader mellan köneninte den mest relevanta. Det väsentliga är att kvinnor bara har drygt tre fjärdedelar av mäns inkomst på grund av kända faktorer – och att en inkomstskillnad kan förklaras är inte detsamma som att den bör försvaras. Eller i alla fall inte tillåtas passera obemärkt när den är en del av ett mönster.

För medan det mycket väl kan vara en god idé, både praktiskt och ekonomiskt, för familjen att mamman går ner i arbetstid när barnen är små, kan det några decennier senare straffa sig hårt. Inte minst om paret väljer att dela på sig.

Och tyvärr har inte alla koll på vilka ekonomiska konsekvenser deltidsarbete riskerar att få på sikt. Om fler hade det skulle verkligheten antagligen se annorlunda ut.

För orsaken till att kvinnor oftare jobbar deltid är inte att de arbetar mindre än män. Om man lägger ihop det avlönade och oavlönade arbetet knegar alla lika mycket.

Skillnaden är att kvinnor varje vecka utför nästan fem och en halv timme mer hemarbete, vilket blir drygt sju arbetsveckor per år. Det är tid som män i stället ägnar åt lönearbete, med högre månadslön, bättre karriärutveckling och en mer angenäm pensionärstillvaro som följd.

Därmed inte sagt att det alltid är fel att gå ner i arbetstid. Däremot bör beslutet utvärderas både långsiktigt och kortsiktigt innan det sjösätts, så att den som drar det kortaste ekonomiska strået i dag inte sitter med Svarte Petter i morgon. Exempelvis kan den med högst inkomst föra över premiepensionsdelen till sin partner, som även bör ha ett privat pensionssparande som inte delas vid en eventuell skilsmässa.

Valet är fritt. Men det ska ske med öppna ögon.