Bakgrunden är Expos årliga granskning av den rasideologiska miljön, som visar att antalet aktiviteter har accelererat, vilket tidningen skrev om tidigare i veckan. Bara i Sörmland har de gått från 20 aktiviteter 2015 till 181 2017. I Sverige som helhet var antalet uppe i 3 660, och Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som hyllar Hitler och vill störta demokratin, stod för över 3 400 av dem.

Det handlar om allt ifrån att sprida propaganda via klistermärken och flygblad, till demonstrationer, sociala aktiviteter, föredrag och utbildningar. I Eskilstuna hissades exempelvis en hakkorsflagga på Adolf Hitlers födelsedag och NMR hyrde gymnastiksalen i Vrena för att träna kampsport, tills kontraktet sades upp av Nyköpings kommun.

Orsaken till den ökade aktivismen uppges vara ett större fokus på nyrekrytering. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att dagens politiska klimat är en gynnsam grogrund för extremhögern.

Inte för att alla som använder ett populistiskt språkbruk, målar upp bilden av att en elit försöker motarbeta folkets intressen eller vill förbjuda tiggeri är rasister. Utan för att extremhögern kan kroka i det rådande stämningsläget, ge enkla svar på komplicerade frågor och, med Daniel Poohls ord, ”rida på den konsensus som etablerats i mainstreampolitiken under de senaste åren – att invandringen är ett problem som måste hanteras”.

Enligt Jonathan Leman, researcher på Expo som ansvarar för sammanställningen, ses samma sak i andra europeiska länder. Det är tydligt att de högerextrema grupperna har flyttat fram sina positioner sedan flyktingkrisen 2015 och utvecklingen i Sverige kommer sannolikt att fortsätta åtminstone i år, på grund av valet i september.

Aktiviteterna är inte bara problematiska eftersom propaganda kan sätta stor prägel på ett lokalsamhälle och leda till oro bland minoritetsgrupper, som homosexuella och mörkhyade. Det är även ett problem eftersom det visar att nazismen växer, tar ytterligare mark och därmed kan ordna ännu fler manifestationer, som inte sällan blir våldsamma. 2016 fick exempelvis en lokalpolitiker i Skåne sin bil uppeldad av NMR och varje demonstration kräver betydande polisinsatser.

En annan bidragande orsak till ökningen är att utomhusaktiviteterna samverkar med en stark närvaro i sociala medier, där det finns minst en Facebookgrupp per åsikt. Via nätet har NMR under de senaste åren lyckats locka ytterligare anhängare bland personer som delarorganisationens ideologiska grundpremisser och som kan tänka sig att gå från att ”bara” hetsa framför datorn till att ge sig ut på gatorna.

Hopplöst? Absolut inte.

De som deltar i samhällsdebatten, och som ogillar utvecklingen, har både en möjlighet och ett ansvar att agera. Dels genom att inte låta nazisterna stå oemotsagda. Dels genom att hålla huvudet kallt, inte dras med i retoriken och framför allt inte luras att tro att NMR och deras svans företräder en bredare opinion.

För nazisterna kanaliserar inte en folklig oro. De sprider och skapar en folklig oro.