Ledare Förre statsministern Fredrik Reinfeldt säger något många sedan längeinsett, och som alla borde ta till sig.

Såväl arbetskraftstillgången i näringsliv och kommunsektor som socialförsäkringarnas balans mellan generationer skulle vara omöjliga att klara utan invandringen

Dessutom mår vare sig pensionssystem eller övrig ekonomi bra om fler friska, arbetsföra år åtföljs av sen start och tidig avgång ur arbetslivet. För detta får han på moppe i båda kvällstidningarna, för påstådd oförståelse för dem som av hälsoskäl får svårt att jobba vidare.

Det han tog upp i måndags har i själva verket varit en viktig anledning till reformer av pensionssystemet, i samförstånd mellan riksdagspartierna, utom de båda på yttre kanterna. Det allmänna pensionssystemet missgynnar inte längre dem med många år i yrkeslivet.

Alla ärligt deklarerade och bokförda arbetsinkomster följs numera av inbetalningar till det personliga pensionskontot. Den gamla felkonstruktionen är inte kvar, där statlig pensionnivå bestämdes av endast 15 år med de högsta inkomsterna. Den som fortsatte fram till, eller efter, 65-årsdagen fick ofta inte ett öre mer i pension för det.

Att pensionssystemet sedan mer än två årtionden stärker sig självt genom att stimulera till jobb och fler år i arbete har lindrat problemen. Men det har av andra skäl blivit en oväntat snabb ökning av medellivslängden Det blir med tiden fler som är i pension i förhållande till dem i yrkesaktiv ålder. Brist på arbetskraft i en rad yrken är redan ett stortbekymmer.

Länder som Japan och en del av EU-länderna på kontinenten är dock betydligt mer illa ute än Sverige, då de har med låga födelsetal, obetydlig invandring, åldrande befolkning och oreformerade, finansiellt bräckliga pensionssystem.

Att statlig inkomstpension kan tas utfrån 61 år, och garantipension från 65, avspeglar en tid med kortare liv och sämre folkhälsa. Höjningar görs stegvis. Detta är komplicerat, andra trygghetssystem behöver ju utvidgas upp till den stegvis höjda gränsen för garantipension. Men även här är välgörande bred politisk enighet uppnådd.

Men på en del andra områden borde en del väsentligt kunna göras för att minska risken att människor slås ut ur yrkeslivet före garantipensionsåldern. Allt som stärker god folkhälsa och hälsosamma levnadsvanor, särskilt i grupper där hälsan nu ofta är sämre, kan få stor betydelse för arbetslivets längd. Möjligheterna till ekonomiskt stöd för att utbilda sig till ett nytt yrke när det gamla blivit för påfrestande bör kunna förbättras. TCO påminde på tisdagen om en konstruktiv idé de har: större möjlighet att läsa vidare med rehabiliteringspenning.

Så skäll inte på Fredrik Reinfeldt när han påminner om nyttan av fler i år i arbetslivet. Just därför borde det vara en god idé för nuvarande regering att rekrytera förre statsministern, 53 år ung, till någon krävande, ansvarsfull befattning i statens tjänst.