Ledare Beslut och pengar, nu tack. Kraven hörs allt högre och mer frustrerat från de som vill komma vidare med totalförsvarsplaneringen. På Folk och Försvars rikskonferens höjs tonen mot regeringen inför vårändringsbudgeten.

– Vi behöver få långsiktigt stabila besked med medel för att fortsätta arbetet med att utveckla beredskapen, berättar Mikael Toll, som är enhetschef för trygg energiförsörjning vid Energimyndigheten i Eskilstuna.

Energimyndigheten upplever ett ökat tryck från kommunerna som vill ha hjälp att planera beredskap för drivmedel och värme. För Energimyndigheten handlar det om ett i försvarssammanhang litet belopp, men som skulle ge stor effekt i arbetet.

 

Från scenen under rikskonferensen kom MSB:s generaldirektör Dan Eliasson att leverera en hård bredsida mot politisk långbänk, utredningar som drar ut på tiden och en försenad beslutsprocess:

– Vänta inte på alla utredningar. Låt oss totalförsvarsaktörer få jobba. Det är så mycket som behöver göras. Vi kan anpassa oss under vägens gång om ändring av lagstiftning behövs. 

Önskan att få sätta igång delas av Mikael Toll. Han konstaterar att målet att samhället ska klara tre månader med samhällsstörningar, där krig är en del av tiden, redan finns. 

– Försvarsberedningens rapport Motståndskraft ger tillräckligt bra styrning för att komma igång. Det viktigaste budskapet vi har är att vi inte kan vänta. 

 

Det militära försvaret behöver det civila för att kunna verka. Om inte samhället kan hantera press eller rent av krig kommer inte Försvarsmakten att kunna verka heller. Samtidigt måste totalförsvarets långa kedjor sitta ihop. Något som illustreras av att politiken pratar om mål som inte kommer att vara nåbara om det inte kommer snabba besked som skapar förutsättningar att klara målen. 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har nu nått taket med 28 000 prövningar per år och behöver ett tredje mönstringskontor. Rekryteringsmyndigheten mönstrar inte bara värnpliktiga, utan gör prövningar för polisen, officersutbildningen och andra myndigheter med särskilda krav. Ett tredje kontor, Göteborg är föreslaget, behövs för att de 8 000 värnpliktiga ska levereras 2024 som Försvarsberedningen vill.

Dessutom vill Försvarsberedningen se civilpliktiga som kan krigsplaceras hos civila myndigheter, kommuner och regioner. Liberalerna gjorde ett utspel också under tisdagen om 800 civilpliktiga. Men utan ett tredje rekryteringskontor kommer inte fler prövningar att klaras av. Prislappen för det är 80 miljoner kronor per år. 

 

Så här går det att fortsätta för myndighet efter myndighet. Men de som hoppades få klartecken för att börja springa av inrikesminister Mikael Damberg (S) blev besvikna. Från scenen betonade Damberg analys för att ”fatta rätt beslut”. Regeringen har ännu inte den känsla av brådska som myndigheterna har. 

Det civila försvaret omfattar också kommunerna och regionen. De har kravet på sig att under året börja med krigsplaceringar och krigsplanering. I det arbetet har länsstyrelsen en stödjande roll. Sörmlands nya landshövding Beatrice Ask får mycket att göra på det nya jobbet. 

Samtidigt är det svårt att se att det finns någon som är mer kompetent att göra verklighet av länets totalförsvar än en tidigare justitieminister, talesperson för civilt försvar och ordförande i försvarsutskottet. Men för att förutsättningarna ska finnas där behövs både beslut och pengar i regeringens vårändringsbudget. Då måste också känslan av brådska infinna sig – mellan idag och april.

 

Patrik Oksanen är frilansskribent och tidigare politisk redaktör på Hudiksvalls Tidning (C).