Aktivisterna hörde till nazistiskaNMR. De reste sedan hem till Sverige, sprängde bomber i Göteborgstrakten, åkte fast och sattes i fängelse. En vaktmästare skadades och fick men för livet. Att ingen dog var en slump. I Brottsbalken finns en räcka med paragrafer som kan användas för brott som NMR:s ideologi och internationella kontakter pekar fram mot.

Men borde lagen medge att själva föreningen förbjuds? Justitieminister Morgan Johansson (S) sade i Ekot på fredagen att regeringen vill utreda det. Inte minst Svenska FN-förbundet har länge förespråkat föreningsförbud, riktat mot "rasistiska" åsikter. Det brukar motiveras med en FN-konvention, som Sverige på goda grunder ansett sig uppfylla genom en rad straffbestämmelser för brott som kan ha rasistiska motiv.

Föreningsförbud är dock, i likhet med åsiktsförbud, främmande för svensk rättsordning. I Sverige finns ingen föreningslag med statligt regelverk för ideella organisationer. Att bilda sådana är en grundlagsskyddad rättighet.

Det är ingen tillfällighet. Föreningsfriheten är en grundsten för folkrörelser, facklig verksamhet och mycket annat som bär upp demokrati och den andliga friheten. Skyddet för friheten upprätthåller vi på andra sätt, bland annat med kriminalisering av gärningar som hotar eller angriper medborgerlig frihet eller individers person och egendom.

Det undantag i Regeringsformen som justitieministern hänvisar till avser bara sammanslutningar där verksamheten har "militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande". Det är tänkbart, och grundlagsförenligt, att införa en bestämmelse om att förbjuda organisationer även i det senare fallet. Men förbud kräver då andra brott som är så allvarliga att de utgör en förföljelse.

Om det skulle bli effektivt mot NMR kan starkt betvivlas. För att NMR skulle bli olaglig skulle det behöva bevisas i domstol att organisationen låg bakom brott som sammantaget blivit en förföljelse. Frågan bör dock utredas, men det bör då även gälla återinfört förbud mot militärliknande uniformer i politiska sammanhang samt ett M-förslag om att kriminalisera personers aktiva deltagande i grupperingar som gör sig skyldiga till grova hot ellertill våldsbrott.

Erfarenheten från andra länder är inte bara att föreningsförbud är ett farligt vapen i handen på ett auktoritärt styre som vill lamslå organiserad opposition. Föreningsförbud blir lätt slag i luften mot rörelser som snarare är sammansvärjningar eller brottsligor, numera vanligen understödda av hatsajter och nättroll med tillhåll i utlandet.

Med NMR skulle en god början vara att det inte togs så lätt på sådant de gör sig skyldiga till. Tiotals NMR-aktivister överföll 2016 polisen på Södermalm i Stockholm med stora plastsköldar som tillhyggen. Åtskilliga åkte fast, men fick i domstolen oftast en enstaka månad.

Säkerhetspolisen har nog redan ett öga på NMR:s ryska förbindelser. Att noga se till att NMR inte begår uppvigling – eller brott mot medborgerlig frihet (Brottsbalken 18:5) genom att hota och störa riktiga partiers valrörelse – är också något polisen bör vara mer nitisk med.