Sänks ambitionen för hur mycket av lönen somska sättas av får det märkbara följder flera årtionden senare.

Det verkar inte vara så väl känt att just en sådan sak hände då fempartiuppgörelsen om pensionsreformen skulle verkställas med riksdagsbeslut. I dag påverkar det som då gjordes hur den allmänna pensionen förhåller sig till lönenivån under yrkeslivet.

Uppgörelsen i pensionsutredningen i början av 90-talet sades att pensionsavgiften skulle bli 18,5 procent på alla arbetsinkomster, fördelat mellan egenavgift och arbetsgivaravgift. I verkligheten blev det 17,21 procent, och så har det förblivit.

Avgiftssatserna är visserligen tillsammans 18,5. Men de tas inte ut på hela löneunderlaget. Pensionerna blir 93 procent av vad 18,5 procent på lönen skulle ha gett. I efterhand framstår det som ett rejält misstag, men det berör inte någon av den allmänna pensionens bärande principer. Däremot blir hela systemet, med avsättningar som förräntas, och inkomstpension och PPM-pension, mindre än som först var tänkt.

Gjort är gjort, vad gäller det som varit. Det går inte att ändra bakåt i tiden. Men vill man på sikt bygga upp högre pensioner och är beredd att avstå konsumtionsutrymme i dag är detta helt möjligt. Att återgå till den ursprungliga uppgörelsen, så att 18,5 procent betalas in, utan avdrag, skulle öka behållningen på pensionskontona för dem som arbetar under kommande år. Det borde man resonera om i Pensionsgruppen där sex partier gemensamt tar ansvar för att vårda pensionsreformen.

Men det som då också påverkas är löneutrymmet för arbetsmarknadens parter. Just där fanns orsaken till ändringen från 18,5 till 17,21 procent. Det tycks en del inblandade ha rätt svårt att kännas vid efteråt. Men orsaken till att pensionsinbetalningarna blev lägre och att pensionerna nu är lägre i förhållande till arbetsinkomsterna var omsorgen om att facken skulle ha nog med rörelseutrymme i avtalsförhandlingar.

Ändringen kom till i relationen mellan LO och Göran Perssons regering, och de andra partierna hade förståelse för LO:s och Socialdemokraternas situation. Därav de 17,21 procenten.

Förklaringen är att pensionsreformen utformades och slutfördes under 90-talets krisår. De på LO- och S-sidan som begärde att man skulle sikta lägre med framtida pensionsnivåer såg framför sig en period med åtskilliga år av svag tillväxt och obetydliga reallöneökningar. I en sådan situation var de rädda för följderna av de spänningar som kunde uppstå om pensionsambitionerna gav fack och arbetsgivare mindre att göra upp om.

Sedan länge har det stått klart att Göran Perssons och de fackliga ledarnas pessimism var ett misstag. Det har i stället blivit långa tider med god reallöneutveckling, och en del löntagare har sparat på andra sätt till god standard på äldre dagar. Men den allmänna pensionen styrs fortfarande av en över 20 år gammal missuppfattning av läget.

Ska man rätta till detta återkommer den kortsiktiga konflikten mellan lön i dag och pension senare. Det brukar vara en vanlig tanke att sådant ska döljas så gott det går, genom att ökning av pensionsinbetalningar – oavsett om det är statlig eller avtalad pension – fördelas på flera små steg, med tiondels procentenheter i taget. Det behövs inte. Görs en rejält bred uppgörelse kan det ordnas i ett direkt klipp: Det bestäms då ett år då pensionsuppgörelsens ursprungliga avgiftsnivå återställs. Alla är då medvetna om att just det året är utrymmet för löneökningar till stor del intecknat. Samtidigt är alla andra års lönerörelser oberörda.

Det borde väl inte vara så omöjligt.