Signerat av Susanne Nyström Att ingå ett samarbete är en sak. Att kunna följa processer, ha koll på detaljer och komma med relevanta inspel är en annan.

För det förstnämnda behövs en idé om vart man ska och vad som bör prioriteras. För det senare krävs kompetens och gott om tid att ägna åt frågorna.

Därför var det, som ledarsidan tidigare har påpekat, anmärkningsvärt att Liberalerna och Centern avstod ifrån att ha egna tjänstemän i regeringskansliet. Inte minst med tanke på att det står i januariavtalet att "i de sakfrågor som omfattas av överenskommelsen kommer Centerpartiet och Liberalerna fullt ut medverka i beredningsprocesser både av utredningsdirektiv, propositioner till riksdagen, förordningsändringar som följer av ny lagstiftning samt i förekommande fall också uppdrag eller regleringsbrev till myndigheter".

Åtagandena är inga småsaker som den ordinarie personalen i riksdagen och på partikanslierna hinner sköta vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Tvärtom har Centern och Liberalerna tagit på sig ett gediget uppdrag och tids- och personalbristen gäller särskilt för Liberalerna, som till skillnad från Centern inte kan skjuta till egna pengar.

Det betyder att det är helt rätt av Nyamko Sabuni (L) att från och med augusti inrätta ett fem personer stort samordningskansli i regeringskansliet, med syftet att bevaka Liberalernas intressen när januariavtalet genomförs, även om det kan komma att behövas ytterligare ett par tjänster framöver.

På sikt kan Centern gott följa i Liberalernas fotspår, vilket faktiskt inte verkar vara jättelångt borta. När januariavtalet slöts talade Annie Lööf (C) om Centern som liberal opposition. I sitt tal i Almedalen förra veckan valde hon, till skillnad från en traditionell oppositionspolitiker som ofta svingar rätt vilt, att framställa sig själv och sitt parti som en enande politisk kraft och hon credade generöst såväl L, M och KD som S och MP.

Vidare pratade hon om ansvarstagande och vikten av att sätta "Sveriges bästa framför sitt eget". Ett steg mot det målet är att C gör som L och placerar egna skrivbord i Rosenbad.