Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning berättade om det i går. En brand vid sjön Trehörningen i Näshulta har av föreningen kopplats till en dispyt över rätten att fiska. Tre personer som saknade fiskekort hade strax innan branden bröt ut avvisats från platsen av ett företag som hade hyrt sjön av Å-fiske. De tre ska ha varit av utländsk härkomst.

För Anders Stridh, föreningskonsulent, var saken klar. Via Å-fiskes Facebooksida informerade han omvärlden om att ”3 invandrare” hade försökt fiska utan tillstånd. ”Efter sedvanligt tjafs med dylika besök från den här kulturen så lämnade de tre lössen området”, skriver Stridh och påstår sedan att dessa personer anlade skogsbranden. ”Vad är det för fel på vissa s.k. medborgare i vårt land?”, undrar han.

Formuleringarna var uppenbarligen över gränsen för vad Facebook, FB, kunde acceptera. Företaget tog bort inlägget.

Det borde ha fått de ansvariga hos Å-fiske att backa eller åtminstone tänka ett varv till. Men nej. Omedelbart skrev man ett nytt Facebookinlägg: ”Den tidigare texten till förra inlägget blev censurerat av FB! Antar att var och en förstår vad som är orsaken och vilka element, jag väljer det uttrycket, som orsakat branden i går!! Halleluja!”

Inte heller när tidningen kontaktar föreningens ordförande, Nicklas Andersson, ändras budskapet. Har invandrare en kultur av att tjafsa eller anlägga bränder? Är det personer från någon specifik kultur som avses? Andersson glider undan ett rakt svar. ”Man” ifrågasätter, kräver ytterligare förklaringar och accepterar inte ett nej, säger Andersson.

Ordföranden vågar inte riktigt uttala orden. Av sammanhanget framgår dock att ”man” syftar på invandrare. Andersson och Stridh kopplar alltså ett klandervärt beteende till människors etnicitet, hävdar att beteendet är typiskt för folkgruppen och refererar till personerna med avhumaniserande epitet som ”löss”.

Det är klassisk rasism. Å-fiske håller också fast vid budskapet, trots att det under nästan två veckor passerar flera kontrollstationer som Facebooks beslut att radera det ursprungliga inlägget, frågor från tidningen och kritiska reaktioner på nätet.

Värderingarna och beteendet framstår som märkliga med tanke på att många Eskilstunabor av utländsk härkomst deltar i Å-fiskes verksamhet.

Inte desto mindre finns åsikterna där. De aktörer som stödjer Å-fiske bör fundera på om de vill fortsätta bidra till en förening som leds av personer som inte lever upp till grundläggande demokratisk anständighet.

För Sörmlands media, som äger denna tidning, är saken klar. Samarbetet med Å-fiske är avslutat. Föreningen mister sin generösa rabatt för annonsering.

Hur ställer sig övriga samarbetspartners, som Eskilstuna kommun och dess bolag, Sparbanksstiftelsen Rekarne och övriga företag? Vill de fortsätta att listas som officiella partners på Å-fiskes hemsida?