Både klinikchefer och landstingspolitikerkan invända att alla vårdfrågor handlar ytterst om patienten. Men riktigt så är det inte. Det är ofta starkt fokus på strukturer, personal och arbetsmetoder samtidigt som man missar några grundläggande frågor: Hur ska den enskilde patientens rättigheter tillgodoses vid alla möten med vården? Hur ska vårdtagaren guidas genom den många gånger svåra vårdapparaten? Och vems ansvar är det?

Minns Bengt Lange, från Gillberga utanför Eskilstuna, som tidningen berättade om i maj. Han hade fått remiss till magnetkameraundersökning. Beskedet från radiologiska kliniken på Mälarsjukhuset, som skulle göra undersökningen, var att väntetiden var sju månader. Det gavs ingen information om vart han kunde vända sig i stället. Eller jo. ”Vid frågor angående väntetiden kontakta Er remitterande läkare”, stod det på brevet av oklar anledning.

Bengt gick till kliniken, där han fick en lista på andra utförare och bokade en röntgentid hos en av dem inom ett par dagar.

Det finns dock en fortsättning av historien. Bengt berättar att efter tidningsartikeln hörde en bekant och fyra tidigare okända personer av sig till honom för råd. De hade exakt samma problem – remiss till radiologen, långa väntetider och ingen hänvisning till vart de ska vända sig.

Den här situationen måste få alla väckarklockor att ringa hos politikerna i Landstinget Sörmland. Även om vi antar att den verkliga väntetiden inte är sju månader utan fyra, som klinikchefen senare har uppgett i tidningen, finns där ett allvarligt problem: Tiden för att få vård hänger på patientens förmåga att på egen hand hävda sig och kräva sin rätt. Det är ojämlikt men även dyrt, eftersom många vårdinsatser i nästa led blir försenade.

Så får det inte vara. Varje patient måste på ett enkelt sätt upplysas om sina rättigheter. Att få sådana rutiner på plats kan inte vara en fråga för enskilda kliniker. Det måste vara en policy som beslutas högst upp och gäller i hela landstinget – även på motspänstiga kliniker. En del i detta kanvara ett riktigt patientkansli som guidar patienter, som alla vårdtagare ges kännedom om och som har öppet året om.

Kan något parti ge ett sådant vallöfte?