Men det skrevs även en del uppseendeväckande på den amerikanska. Världens mest (ö)kända twittrare, president Donald Trump, gav sig i vanlig ordning på sina kritiker.

”Andrew McCabe SPARKAD. En strålande dag för FBI:s hårt arbetande män och kvinnor. En strålande dag för Demokrati. Den skenhelige James Comey var hans chef och fick McCabe att se ut som en korgosse. Han visste allt om lögnerna och korruptionen på högsta nivån i FBI.” skrev Trump, sin vana trogen på en udda tid, 05.08 på lördagsmorgonen.

McCabe var den federala polisen FBI:s biträdande chef som sparkades på fredagen. Han hade under lång tid misskrediterats av presidenten. Trump påstod att McCabe var korrumperad och att han därför, som presidenten såg det, inte gick till botten med undersökningen kring Hillary Clintons mejlhistoria. McCabe tog tjänstledigt i januari och väntade på sin 50-årsdag då han kunde lämna FBI med full pension. Trump saboterade denna plan, genom att utstuderat sparka McCabe två dagar före pensionsdagen.

James Comey var FBI-chefen som Trump avskedade i maj förra året, formellt på i stort samma grunder som McCabe men sannolikt för att Comey inte ville låta sig bli styrd av presidenten i fråga om rysk inblandning i det amerikanska valet.

Trumps tweet på lördagsmorgonen fick den tidigare chefen för underrättelsetjänsten CIA, John Brennan, att skriva följande i samma forum, riktat mot presidenten:

”När hela vidden av din oärlighet, moraliska fördärv och politiska korruption blir känd, kommer du att inta din rättmätiga plats som utskämd demagog på historiens sophög. Du kan göra Andy McCabe till syndabock men du kommer inte att förgöra Amerika … Amerika kommer att besegra dig.”

Min första reaktion var bifall till att en person med Brennans tyngd talade sådant klarspråk mot Trump. Men sedan kom eftertanken: Donald Trump har förvandlat det offentliga meningsutbytet till gyttjebrottning.

För även om Brennan gör rätt som markerar och även om hans språk, till skillnad mot presidentens, har viss elegans som min av nöd fria översättning inte kan göra rättvisa, ser han mest ut att sänka sig till Trumps nivå.

Sådant försvagar kraften i kritiken och driver på motsättningar i ett redan splittrat samhälle. Det gör att USA blir sämre på att lösa egna problem och stå emot yttre hot.

Därför stannade jag upp vid läsningen av en annan tweet i helgen, en från tidigare försvarsministern Sten Tolgfors (M):

”Sammanhållning är en aspekt av säkerhet. Debatt bör vara tydlig, men inte oförsonlig så att den ger söndring. Splittring inom västliga samarbeten och samhällen är mål för Ryssland. Makt är relativ, den egna anses öka då andras minskar pga splittring. Insikten bör prägla debatten.”

Att leva i enlighet med den insikten är inte alltid så lätt. Gränsen mellan skarp tydlighet och oförsonlighet är ofta hårfin, inte minst i relation till just dem som arbetar på att så hat och splittra. I vissa fall är oförsonlighet befogad.

Men ja, det gäller att inte blanda ihop debattopponent med fiende. Och fortsätta väga orden på guldvåg, även om en amerikansk president är oförmögen till detsamma.