De senaste uppgifterna, som presenterades för ungefär en månad sedan visste att berätta att bara 14 av landets 290 kommuner hade normala grundvattennivåer.

Det fick mig att reagera. Jag bor i Skellefteå, och som västerbottning levde jag i tron att vi här i Norrland hade gott om vatten. Visserligen har det ett par gånger under de senaste vintrarna varit skralt med snötäcket, samtidigt som ett par somrar har varit varma och torra. Men nog skulle det väl finnas vatten. Det har ju aldrig varit något problem här uppe i landet.

Hur fel hade jag inte? En närmare studie av den nya tjänsten som SMHI drog igång för en månad sedan – grundvatten.nu – visar att vi längs Norrlandskusten ligger under eller nära normalnivåerna när det gäller både stora och små magasin. Den beräknade fyllnadsgraden ligger också under det normala. Mycket under det normala sett till de mindre grundvattenmagasinen.

Det är bara i fjällkedjan och i de norrländska inlandskommunerna – förutom i Luletrakten – som både grundvattennivån och den beräknade fyllnadsgraden är tillfyllest. Fast i de stora grundvattenmagasinen är nivåerna mycket låga långt in mot fjällen.

Tittar man hur det ser ut längre söderut blir man verkligen inte glad. I Sörmland och Mellansverige i övrigt är det krisartat. Grundvattennivåerna är mycket låga, och inte heller räknar SMHI med att de ska fyllas på under den närmaste tiden heller.

Det här är ett problem som ingen egentligen kan göra något åt. Visst – regeringen har anslagit 200 miljoner kronor som ska användas till att återställa våtmarker för att på det sättet och väldigt lokalt öka chanserna för att grundvattennivåerna ska bli högre. Men regeringssatsningen är som en droppe i havet.

När experterna uttalar sig så beror dessa låga grundvattennivåer på den pågående globala uppvärmningen. Försämringen av klimatet har gett oss längre och torrare somrar. Mer nederbörd i framför allt södra delarna av landet kompenserar inte detta. Vädret har dessutom förändrats till sin karaktär. När det kommer regn blir det allt oftare i form av kraftiga skyfall, och då orkar inte marken svälja de plötsliga vattenmängderna. Inget direkt bidrag till grundvattennivåerna med andra ord.

Om utvecklingen fortsätter som hittills får vi här i landet allt större problem. Hur de ska lösas återstår att se. Jag tror inte att det kommer att räcka med bevattningsförbud från april/maj till en bit in på hösten. Högre priser på vattnet vi förbrukar är givet.

Men det måste nog också till andra åtgärder – som ett utvecklat system för återbruk av vatten. Det behövs, exempelvis, knappast vatten av högsta kvalitet för att spola i toaletterna. Kanske får vi snart se avkapade stuprör och tunnor under dem så att villaägarna kan samla upp regnvattnet.

Det är också fullt möjligt att kommande generationer får satsa pengar på att bygga avsaltningsanläggningar vid kusterna och några pipelines in mot landet för att säkra vattentillgången.

Facit ges som alltid i framtiden. I det korta perspektivet får jag väl avsluta med att framföra en önskan om en riktigt blöt fortsättning på året.

Ola Theander har varit chefredaktör för Nynäshamns-Posten, Hudiksvalls Tidning och Norra Västerbotten.