Men Kristersson är även en mardröm. Lite för elegant, slipad, tillrättalagd. Lite för lätt att tycka om och släppa garden inför.

Det var mitt kvardröjande intryck efter att ha lyssnat på Dagens Nyheters intervju med honom i tisdags. Nog kom han lindrigt undan vid diskussionen om riksdagsledamoten Hanif Bali (M). Kristersson medgav att Balis tonläge inte är hansmen började sedan halka omkring. Han ville inte moralisera eftersom sådanttonläge förekommer i alla partier och var och en får ta ansvar för sitt.

Och så detta:

– Jag är inte hans chef. Så funkar inte partier. Stefan Löfven är inte heller chef för enskilda personer på Aftonbladets ledarsida, och därför tänker jag inte anklaga Stefan Löfven för vad de skriver där heller.

Kristersson vet mycket väl att Aftonbladets ledarsida inte är en del avsocialdemokratiskapartiet. När intervjuaren försökte påpeka det blev hon överröstad av Kristersson.

Hanif Bali däremot ärenrelativt högt uppsatt partipolitiker. Han företräder partiet inte bara när han trycker på voteringsknappar i riksdagens kammare och arbetar i utskotten utan även när han debatterar politik. Balis kulturkrigande, hans språkbruk, som ibland är hämtat från engelskspråkig extremistmiljö, och hans skräniga, rasistiska följarskara på nätet sänder ett budskap från Moderaterna.

Partiledaren kan sätta stopp för det. Exakt hurdet ska ske behöver nog ingen berätta för en så erfaren politiker som Kristersson. Om han låter bli är han medansvarig för Balis budskap.

Under tisdagsintervjun fick Kristersson även bemöta påståendet att Moderaternas nya invandringspolitik är restriktiv. Det är en felaktig beskrivning, svarade Kristersson, och sa vidare att vi ska ta vår del av ansvaret för en värld som är trasig och samtidigt ta hela ansvaret för hur det går i Sverige.

Det lät fint och intervjuarna flyttade tyvärr aldrig den delen av samtalet till fakta och sakpolitik.

För ingen har föreslagit att Sverige med sin invandringspolitik ska ta hela ansvaret för världens problem. Invandringen till Sverige hari moderna tidalltid varit reglerad. Vår andel av EU:s asylsökande har också legat på samma nivå, runt elva procent, i tio år – inklusive 2015.

Lika otvetydigt är att Moderaternas nya flyktingpolitik är restriktiv. Partiet vill göra den tillfälligt skärpta asyllagen permanent och ta ytterligare steg i samma riktning, i syfte att minska antalet nya uppehållstillstånd.

Under de kritiska veckorna på hösten 2015 krävde Moderaterna att alla asylsökande som kom till Sverige via något annat EU-land skulle avvisas dit direkt vid gränsen. Även om de inte hade lämnat fingeravtryck i EU:s databas och det därför inte skulle gå att juridiskt fastställa vilket land som var skyldigt att ta emot dem. Apropå rättssäkerhet, som moderatledaren också gärna lyfter fram som ett ideal i partiets invandringspolitik.

Ulf Kristersson är en skicklig politiker. Sådana kräver skarpare intervjuer.