Enligt Eurofond kostar skillnaden i sysselsättning mellan könen i EU cirka 370 miljarder euro per år och OECD menar att BNP per capita skulle öka med 12,4 procent till 2030, om kvinnors förvärvsfrekvens blir likvärdig med männens.

Tyvärr är det en bra bit dit.

2015 var kvinnors sysselsättningsgrad 64,5 procent – mer än 10 procentenheter lägre än mäns. Dessutom är det fyra gånger vanligare att tjejer jobbar deltid, och andelen unga kvinnor som varken arbetar, studerar eller söker jobb är 11 procent, jämfört med 5 procent bland killarna.

Problemet är inte bara siffrorna i sig, utan att utvecklingen har stannat upp och i vissa fall till och med backar. Det berättade EU-parlamentarikern Anna Hedh (S), som ansvarar för ett nytt betänkande om kvinnors ekonomiska självbestämmande, när jag träffade henne i Strasbourg i början av veckan.

En av orsakerna är att den ekonomiska krisen i Europa på flera håll har lett till en återgång till traditionella könsroller, eftersom neddragningar inom barn- och äldreomsorg är ett säkert sätt att få fler kvinnor att stanna hemma för att ta hand om barn, föräldrar och svärföräldrar. En annan är att arbetande kvinnor utför tre fjärdedelar av hushållsarbetet och tar två tredjedelar av föräldraansvaret, vilket bidrar till att lönegapet är 16,5 procent, medan pensionsgapet har ökat till hela 40 procent.

Pendelsvängningen är inte bara slöseri med välutbildad arbetskraft. Den gör också att kvinnor har betydligt sämre förutsättningar än män att bygga upp ett sparkapital och skapa sig ekonomisk frihet. Alltså det som brukar kallas fuck off-pengar, som underlättar om man vill lämna en dålig arbetsplats eller ett destruktivt förhållande.

Så kommer det tyvärr sannolikt att vara i ytterligare två generationer. Enligt EU-kommissionens bedömningar tar det med dagens tempo 30 år innan vi har en 70-procentig sysselsättningsgrad för kvinnor, 40 år innan hushållsarbetet är jämnt fördelat och 70 år innan lönerna är jämställda.

Det är flera decennier för mycket. Ett åldrande Europa inte har råd att lägga 370 miljarder euro per år på att ha världens bäst utbildade hemmafruar.