1. Fredligt val i Irak. Irak höll den 12 maj sitt första val sedan man utropade seger mot IS förra året. Totalt ställde 7 000 kandidater från 87 partier upp i parlaments- och lokalvalet. Enligt FN var valet i stort sett fredligt.

2. Största vaccineringen mot kolera någonsin. Två miljoner människor totalt i Zambia, Uganda, Malawi, Sydsudan och Nigeria ska vaccineras mot kolera innan mitten av juni. Det är den enskilt största vaccinationskampanjen mot kolera någonsin.

Totalt har 15 miljoner koleravaccin delats ut under årets första fyra månader, vilket kan jämföras med 1,5 miljoner vaccinationer mellan 1997 och 2012.

3. Arbetslösheten minskar. Arbetslösheten var 7,1 procent i april, jämfört med 7,5 procent för ett år sedan. Arbetslösheten minskar bland både inrikes och utrikes födda, även om skillnaden mellan grupperna fortfarande är stor.

4. GDPR införs. Det kan vara tröttsamt med alla mail om GDPR. Men lagen ger konsumenter större kontroll över hur deras personuppgifter används. GDPR innebär bland annat att alla EU-medborgare ska få information om vem som behandlar ens personuppgifter­ och hur de används. Vidare säger den nya lagen att ens personuppgifter inte får användas för något annat än det ursprungliga syftet och att det finns möjlighet att radera personuppgifter.

5. Fler svenska EU-bad har mycket bra vattenkvalité. I Sverige finns det 441 EU-bad, vilket innebär att dessa bad kontrolleras regelbundet. Den senaste granskningen från Havs- och vattenmyndigheten visar att 92 procent av de svenska EU-baden har utmärkt vattenkvalité, detta är en ökning jämfört med förra året.

6. Europas största försäkringsbolag slutar försäkra kolkraftverk och kolgruvor. Försäkringsbolaget Allianz meddelade i början av maj att det omedelbart slutar försäkra kolkraft. Detta är en del av försäkringsbolagets åtgärder mot den globala uppvärmningen.

7. EU minskar antalet utsläppsrätter. Det finns ett överskott på utsläppsrätter i EU och därför har EU ­beslutat att till nästa år ta bort 16 procent av de utsläppsrätter som finns på marknaden. Detta gör att EU:s klimatarbete kan fungera bättre.

8. Terroristorganisationen ETA lägger ner sina ­vapen. Baskiska ETA meddelade i början av maj att man upplöser organisationen och ber om ursäkt för det lidande som de orsakat. Totalt har ETA dödat mer än 850 personer i sin kamp för ett självständigt ­Baskien i norra Spanien och sydvästra Frankrike.

9. Ökade rättigheter för transsexuella i Pakistan. Den nya lagen förbjuder diskriminering av transsexuella och ger medborgare rätt att ange sin könsidentitet i pass och andra officiella dokument. Beslutet har fått beröm av Amnesty.

10. EU-kommissionen stämmer länder för dålig luft. EU-kommissionen stämmer Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Rumänien och Storbritannien för att de inte når miljömålen om luftkvalitet. Totalt orsakar luftföroreningar nästan 400 000 dödsfall i Europa årligen.

Elias Rosell är ledarskribent på Södermanlands Nyheter.