Många varor som konsumeras i Sverige och Europa, produceras i länder med utbredd fattigdom där arbetsvillkoren för odlare och anställda är odrägliga. Det handlar om låga löner som inte går att leva på, om bristande rättigheter och om barn som tvingas arbeta till följd av fattigdomen.

Fairtrade startades just för att förbättra situationen för dessa människor som befinner sig i första ledet av handelskedjan. Fairtrade är en certifiering för hållbar utveckling som garanterar att internationella Fairtrade-kriterier uppfylls i produktionen. Det handlar bland annat om att odlaren ska få ett minimipris som täcker produktionskostnaden samt en Fairtrade-premie som odlarna själva bestämmer hur den ska användas, för att utveckla lokalsamhället och produktionen.

Fairtrade-kriterierna omfattar både småskaliga enskilda odlare och anställda på plantager. När det gäller kaffe kommer cirka 70 procent av världens kaffe från odlare som livnär sig på småskaligt familjejordbruk. De organiserar sig ofta i kooperativ för att på ett effektivare sätt kunna samarbeta och dela på kostnader vid stora utgifter.

Alla producentorganisationer som är Fairtrade-certifierade kontrolleras av Flocert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan som är ISO17065-ackrediterat. Vid kontroller hittas nästan alltid någon avvikelse, vilket inte är något konstigt. Fairtrade handlar om utveckling, därför ligger stort fokus på att hjälpa producentorganisationen att komma till rätta med de problem som finns. Vid allvarliga anmärkningar riskerar producentorganisationen att förlora sin certifiering.

Fairtrade bejakar frihandel och är en produktcertifiering, inte ett nytt ekonomiskt system. Fairtrade är en del av den fria marknaden och svarar på efterfrågan och konkurrens på den internationella marknaden.

Fairtrade kommer aldrig vara det enda sättet att motverka fattigdom. I dagsläget finns drygt 1 400 producentorganisationer i 73 länder som omfattar cirka åtta miljoner odlare och anställda inklusive deras familjer. De har valt att vara Fairtrade-certifierade för att de upplever att det gör skillnad, för deras inkomster, arbetsvillkor och levnadsförhållanden.

Vi ser att många aktörer behövs för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling och minskad fattigdom. Vi välkomnar fler att arbeta för denna viktiga fråga.

Hewan Temesghen

Generalsekreterare för Fairtrade Sverige