Det har ingått i en ond cirkel av bekymmer: utebliven befolkningstillväxt, svag köpkraft, tomma lägenheter, låga bostadspriser och dålig marknad för nya bostäder, bristfällig tillgång på arbetskraft som håller tillbaka arbetsmarknaden, vilket hämmar befolkningstillväxten.

Flens centralort är en historia för sig. Kvarteret Lästen har genomlidit fastighetskriser, affärstvister, avbrutna byggprojekt, halvt genomförda idéer och ad hoc-lösningar. Butiker har stängts in i en liten galleria. Järnvägen klyver, splittrar centrum.

Men nu rör det på sig. I dagarna kunde Eskilstuna-Kuriren berätta om två byggprojekt i centrala Flen, båda söder om tågspåren. Sofielunds fastigheter har tecknat markanvisningsavtal med kommunen för att bygga 100 lägenheter på tomterna vid Södra Kungsgatan och Kungsbrogatan, med butikslokaler i gatuplan.

Flens bostads AB planerar samtidigt att bygga ett högt flerbostadshus intill, på Kungsbrogatans västra sida i hörnet mot Eriksgatan. I förslaget till detaljplan föreslås huset bli sex till sju våningar högt.

Det är spännande planer. Så många nya bostäder i centrum och nya butikslokaler tyder på en tro på bostadsmarknaden och affärslivet i Flen. Det kan ge hela området ett lyft och uppmuntra mer bostadsbyggande i centrum. Bygg- och fastighetsbolag följer gärna varandra.

Idén om höga hus i Flens centrum är inte ny. På 1990-talet planerades två höghus, åtta respektive tio våningar, på Lästens södra sida. Den gången satte bygg- och fastighetskrisen stopp för projektet och bygget färdigställdes enligt en enklare modell med lägre byggnader.

Den nya höghusplanen är i jämförelse med 90-talsidéerna mer återhållsam. Men tanken är rätt. Höga hus kan, om de placeras på ett uttänkt sätt, bli snygga landmärken. De drar blicken till sig och signalerar självförtroende.

Bakom alltsammans ligger de senaste årens vändning i befolkningssiffrorna.På fem år har Flens kommun fått drygt 800 fler invånare. Människor som flyttar till Flen från utlandet bryter den onda cirkeln. Sofielunds ägare Rolf Lydahl pekar också ut invandringen som en viktig faktor bakom hans satsning.

Det vänder för Flen.