En hög ambition för befolkningsökning är inte det enda som lyfter kostnaderna. De större årskullarna i grundskolan är ingen överraskning, detta redovisades även i budgetunderlaget i höstas. Det blir också fler i de årsklasser där behovet av äldrevård brukar bli större.

Att trycket uppåt på kommunalskattesatsen ökar igen måste ha stått klart för kommunledningen då årets budget förbereddes. Det var rentav så att kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) på presskonferensen tillät sig en retsamhet mot sin alliansbroder Lars Härnström (M), om att den senare faktiskt varit inne på att höja skatten.

Sedan talade de hellre om annat. Det yttrades en del om ”en konstgräsplan i varje väderstreck” i anslutning till att budgetförslaget lades fram, liksom om att pensionärer skulle slippa köpa biljettpå bussarna just sommaren före valet. Men det kan inför kommande år snart väntas bli tal om hur länge skattehöjning kan undvikas.

På fullmäktige i måndags försökte Ewa Callhammar (L) få i gång en diskussion i det inte så aptitliga ämnet, När hennes interpellation om S-M-majoritetens avsikter med kommunalskatten besvarades gjorde hon bland annat en jämförelse mellan 128 planerade miljoner för gator och bara 19 miljoner för förskolor. Att prioritera med eftertanke bland byggen och anläggningsarbeten är ett sätt att mer angelägna uppgifter trängs undan

I det gemensamma skriftliga svaret från Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) hette det att frågan om kommunalskattens höjd inte kunde besvaras, eftersom detta berodde på vilken majoritet valutslaget ger i kommunen. Det var inget bra svar. Fullmäktigemajoriteten nästa period kommer att få sitt handlingsutrymme begränsat av årskullars storlek, av bygg- och andra beslut som redan har tagits i kommunen, samt av konjunkturutveckling, skatteunderlag och rikspolitiska beslut om statsbidrag och kommunal kostnadsutjämning

Det är för mycket begärt att kräva precisa besked om skattesatsen 2019-22. Men hur nuvarande styre prioriterar påverkar vad som går att besluta senare.