Insändare Jag är nyinflyttad till Katrineholm och förälder till ett barn i årskurs 5 på Nyhemsskolan. Efter skolan brukar några barn ur den årskullen spela basket tillsammans på skolgården vilket vi som föräldrar tycker är ett betydligt bättre alternativ än datorspelande och isolering i hemmet. Nu har barnen dock börjat avhysas från skolgården då den endast är till för barn som nyttjar fritidsverksamheten. Jag har förståelse för att det blir ohanterligt för skolans personal att styra verksamheten när barn som inte ingår är på plats men jag undrar samtidigt vart barn som inte går i fritidshem har möjlighet att spontanidrotta i Nävertorpsområdet. För visst måste just spontanidrott vara en sådan sak som prioriteras och ges utrymme för i Katrineholms kommun?

Ser fram emot ett svar från någon som vet!