Insändare Alltfler städer/kommuner och även länder runomt i världen utlyser nu nödläge rörande klimathotet. Man vill markera det oerhört allvarliga med vad som sker med vår jord – att vi människor i de mer välmående delarna av världen levt och lever långt över jordens tillgångar. Det abnorma slöseri som vi levt med straffar sig i allt snabbare takt. Kraftfulla politiska åtgärder krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i stället för farliga 3 grader eller mer som dagens klimatpolitik innebär. Enligt nya forskarrapporter är skadeeffekterna redan från 1,5 till 2 grader betydande.

Genom att utlysa klimatnödläge vill vi i Klimatgruppen/Naturskyddsföreningen att även Katrineholms kommun gör den bedömningen att vi står inför en klimatkris, som alla gemensamt måste ta itu med. Klimatkrisen och klimatförsämringen behöver tas i beaktande vid alla kommunala beslut, som vid upphandling, byggande, transporter och i kontakter med och stöd/råd till näringsliv och organisationer.

Kommunen gör bra åtgärder i omställningsarbetet men behöver förstärka detta och även aktivt arbeta för att sprida kunskap om nödläget och ta ledningsansvar på lokal nivå. Därigenom kan den nödvändiga omställningen bli en del av människornas medvetande, från lokalt till nationellt och även globalt. Ansvaret för att ställa om från grunden ska inte läggas på invånarna själva utan fokus måste ligga på strukturell omställning, där kommunerna måste få statligt stöd med olika resurser, inte minst ekonomiska. Men medborgarna måste motiveras, engageras att delta.

Cirka 400 lokala myndigheter och några länder världen över har redan utlyst klimatnödläge, däribland London, Basel och Vancouver samt Storbritannien. Även i bland annat Malmö, Göteborg och Örebro behandlas nu liknande förslag.

Det är dags att även Katrineholms kommun går med!