Insändare Läste om en kvinna som inte kunde få tag på en taxi klockan fyra på morgonen, efter att behandlats på Kullbergska akuten för hjärtflimmer.

Precis samma sak hände mig när jag skulle ta mig hem efter besök på akuten halv fem på morgonen. Då jag ej var i skick att gå flera kilometer, var det bara att vänta till klockan passerat klockan sex på morgonen då det gick att ringa efter en bil. (gäller vardagsnätter) Detta anser jag inte är acceptabelt i en stad av Katrineholms storlek, Det borde gå att komma överens mellan taxibolagen om att alltid ha en bil tillgänglig 24 timmar om dygnet. Göran Dahlström vill ju att befolkningen skall öka i Katrineholm, Hur tänker Du här Göran? Tror du att människor vill flytta hit om dom får reda på vilken dålig taxiservice vi har i Katrineholm. Jag antar att det inte informeras om detta till ev. inflyttare.

K-G