Insändare Vi ska exploatera vårt sörmländska och svenska landskap med ökat antal vindkraftverk och exportera el. Detta är vad företrädare för svensk vindenergi föreslår i en debattartikel måndag den 29 juli.

Visst kan stackars Tyskland behöva hjälp att minska sin stora kolanvändning sedan de valt att stänga fungerande och koldioxidfri kärnkraft. Och inte ska väl Baltikum behöva bygga vindkraftverk vid sin blåsiga Östersjökust när utländska investerare kan bygga verken i Sörmland och sedan skicka ström i den nya överföringskabeln.

Vindkraftverk bildar stora riskområden på grund av att de inte är CE-märkta och tränger ut annan markanvändning. Dessutom orsakar tillverkning och uppbyggnad av ett normalstort vindkraftverk med effekten 3 MW utsläpp med cirka 3000 ton CO2. Med en årsproduktion på 8 GWh under 20-25 år hamnar de årliga utsläppen på 15-20 g koldioxid per producerad kilowattimme. Detta är i linje med Vattenfalls miljösida. Kärnkraft och vattenkraft har lägre utsläpp.

I rullande statistik från Energiföretagen/Aktuellt kraftläge redovisas svensk överproduktion med 22,8 TWh efter att vi använt 136,7 TWh. Detta medför att all ny elproduktion av till exempel vindkraft ökar de nationella utsläppen.

Sörmlands produktion från vindkraft med 12 GWh år 2018 ersätter ingen annan inhemsk elproduktion med högre utsläpp. Trots, eller på grund av, stor utbyggnad av svensk vindkraft så ökade våra utsläpp under år 2018.

Ska vi städa framför grannens dörr och smutsa ner framför vår egen när nationell trygghet och klimatnytta i stället ligger i förnybara drivmedel till befintlig fordonsflotta?