Insändare Replik till "Erfaren rökare" publicerad den 8 juli.

Var och en har ansvar för vad man vill utsätta sin kropp för, men var och en behöver ta ansvar för när deras beslut drabbar andra.

Jag tycker rökare får röka, men jag motsätter mig starkt att jag ska tvingas ta del av röken som innehåller så mycket gifter! Därför tycker jag att förbudet mot rökning på offentliga platser är helt suveränt!

Och kan det förbudet göra det besvärligare för rökare så de får lust att sluta röka tjänar alla på det. Färre sjukdomar som är relaterade till rökning och en hälsosammare befolkning! Toppen!

Friskare befolkning och hälsosammare liv