Lätt att säga att intresset är för lågt, svårare att förklara vad man gjort för att höja intresset.

Om det hade varit gratis att stå där en gång om året hade säkert intresset ökat, men det är snålheten som bedrar visheten.

Säkert många äldre som bor i centrum som kommer att sakna årets torgdag.

Ett förslag är att låta någon förening låna torget en eller ett par gånger i månaden för loppis eller andra aktiviteter när kommunen inte orkar göra något för dem som bor i centrum.

Det verkar bara vara Lövåsens etableringar som man skryter om så nu kommer säkert torget snart att flyttas till Lövåsen så att man kan börja bygga hus på torget. …

Besviken nasare