Insändare Tack Jennifer Lenekrantz för att du genom KK berättar om din sjukdom i artikeln som publicerades den 30 september. 

Det syns inte utanpå hur sjuka vi är, men jag känner så väl igen mig i det du beskriver. Enligt Sköldkörtelförbundet är det 92 000 sköldkörtelsjuka som i dag inte blir hjälpta av den standardmedicin som skrivs ut. Av dessa  92 000 är 46 000 så sjuka att de inte orkar arbeta. Vi är cirka en halv miljon människor som bär på detta och de flesta är kvinnor. 

Det är alltså en kvinnosjukdom som det har inte forskats så mycket i. Vi blir ofta bemötta som psykiskt sjuka och inbillningssjuka. Kunskapen är mycket dålig hos många läkare. Jag har hört många liknande historier som Jennifers, för det är många som lider och inte får rätt hjälp. Dessa siffror gäller i Sverige och det är likadant i många länder, vi får kämpa!

Det finns dock bra kunskap i Norge och även i Tyskland och det är många svenskar som vänder sig till Norge och får hjälp, men det kostar!