Insändare Vi i granbarkborrarnas intresseförening vill härmed framföra vårt innerliga tack till skogsbruket för den fantastiska hjälp vi får av er. Genom att ni idogt varje höst, vinter och vår avverkar och transporterar bort alla döda granar och med dem cirka 120 arter av våra värsta fiender. Dessa marodörer ger sig på och dödar våra kära barn, som är helt värnlösa mot deras angrepp. Det är rovinsekter, parasitsteklar, bakterier och virus samt de våldsamma hackspettarna. Man kan fråga sig varför inte myndigheterna inför skottpengar på de sistnämnda. De övriga kräken tas ju väl om hand i flishuggar och brännugnar, vilket vi tycker är ett bra sätt att bli av med dem. Nu har vi på omvägar fått höra att skogsbruket tänker intensifiera jakten på torrgranar under kommande höst, vinter och vår, livligt påhejade av myndigheterna, som å andra sidan tänker placera ut lömska fällor för att fånga en del av våra kompisar. Det är en viss motgång men i huvudsak jobbar skogsbruket så att vi blir av med mängder av våra mordlystna fiender inför kommande sommar. Vi vore även tacksamma om myndigheterna sanerade bort död ved i de så kallade skyddade områdena från vilka de livsfarliga typerna sprids och angriper oss skyddslösa barkborrar

Vi är dessutom djupt tacksamma för att våra bröllopsbestyr och barnafödande under maj, juni och juli hittills inte har störts av onödiga avverkningar. Vi hoppas och tror att Ni inte lyssnar på de falska profeterna som propagerar för sommaravverkningar utan gör som Ni brukar.