Insändare Har under flera år tagit del av Katrineholms kommunfullmäktiges sammanträden på nätet. Min erfarenhet är att det varit en saklig debatt som förts, även om det hettat till ibland. Vad som nu gjort att debattnivån nått ett lågvattenmärke är den raljanta argumentation som genomsyrat debatten som rör tiggeriförbudet. S, M och SD är för ett förbud även på privat mark, medan övriga partier är emot. Vill ogärna välja sida i sak, men måste konstatera att Göran Dahlström med vänner, visat en frapperande okunnighet om barmhärtighet och alla människors lika värde. Inte ens en idiot kan ta Christer Sundqvist på allvar då han generaliserar och packar alla romer i samma kartong och klassar dem som kriminella och människohandlare. Göran Dahlström gick upp i talarstolen och deklarerade att tiggerifrågan aldrig varit någon stor fråga för honom och hans allierade. Tror jag inte på. Genom åren har man alltmer kunnat konstatera att frågan är av personlig karaktär för Dahlström – en principsak som är viktigare än en budget i balans. Det vore renhårigare av honom att erkänna att han helt enkelt inte tycker om romer, än att komma med lösryckta påståenden om kriminalitet och prostitution.