Insändare Måndagen 22 juli meddelar Aftonbladet att Johan Björklund (sektionschef på Malmö kommuns serviceförvaltning) att de fimpar som en gång fanns på uteserveringar och busshållplatser (bland annat), numera ligger ute på gatorna bland alla människor. Detta är naturligtvis inte särskilt bra miljön eftersom att alla dessa fimpar som slängs på gatorna till slut, en dag åker ner i dagvattenbrunnar och sedan vidare ut i havet.

Kortfattat anser jag att det är ganska tydligt att det nya rökförbudet från regeringens sida helt enkelt inte är bra från ett rent långsiktigt perspektiv; miljön drabbas negativt tack vare att man istället går och slänger fimpar på gator och torg när man inte längre kan röka på till exempel busshållplatser och uteserveringar längre. Så säg mig; på vilket sätt är rökförbudet ett bra beslut från ett långsiktigt perspektiv?

Johan Björklund meddelar även till Aftonbladet att staden har placerat en mängd med askfat och har även inrättat tre fimpzoner. Vilket uppenbarligen inte har spelat någon roll. Han meddelar även att nästa steg kommer att bli att införa en massiv informationskampanj, inklusive information på kommunens bilar om vad fimparna innebär för miljön. Personligen tycker jag att detta låter ganska krångligt; att kommuner ska behöva sprida information om hur till vida dåliga fimpar är för miljön. Detta beslut är helt enkelt något som drabbar miljön, rent långsiktigt, negativt.