Övrigt Skolan Sedan 2014 har 6 rektorer sagt upp sig på Tystberga skola. Under samma period har 4 förskolechefer och 15 pedagoger slutat på ortens förskola.

Skolinspektionen utgav 2014 en 15 sidor lång rapport efter inspektion av Tystberga skola. Rapporten innefattade 15 åtgärdspunkter. Våren 2018 kom ytterligare en rapport. Denna gång rörde det sig om 25 åtgärdspunkter. Tyvärr kunde då konstateras att bristerna inte bara var fler i antal utan även av allvarligare grad än vad som påvisades 2014. Ingen har hittills analyserat orsakerna till situationen utan man är fast i ett tankesätt där de akuta problemen prioriteras.

Det första man bör göra om bilen har stannat är att hitta felet. I Tystberga har felen i skola och förskola varit väl kända bland personal och föräldrar under flera års tid. Skolinspektionens nedslag finns tillgängligt för alla att ta del av. Personal har tillsammans med facket drivit en lång kamp för att få chefers och beslutfattares gehör. Under våren 2018 gav de sista i den personalstab som länge funnits på förskolan upp.

Vi föräldrar har under flera år vittnat om otrygga arbetsformer i form av tillfälliga vikariat, enorm arbetsbelastning och underbemanning. Personal slits ut och orkar inte vara kvar. Chefer och ansvariga politiker förklarar envist situationen som ett landsbygdsproblem som innebär svårigheter att hitta personal. Det är svårt att hålla vattnet kvar i en hink med hål i också. Då bör man börja med att laga hålen innan man ställer diagnosen att det är dåligt tryck i kranen.

Problemen går enligt vår analys att härleda till följande huvudorsaker:

1. Obefintligt gehör från högre chefer och politisk ledning vid larm om allvarliga brister i personalpolitik och bemanning.

2. Ständiga chefsbyten där ingen ser sitt ansvar att hitta långsiktig arbetsro för verksamheten.

3. Undermåliga lokaler som sprider ut verksamheten och inte är anpassade för förskoleverksamhet. Platsbrist begränsar antalet barn vilket också urholkar ekonomin.

Ordförande i BUN hade på direkt fråga vid möte i Tystberga den 21 augusti svårt att svara på hur 6 rektorer, 4 förskolechefer och 15 pedagoger kunnat passera i Tystberga på några få år. Han såg inte att varken högre chefer eller han som politiskt ansvarig bar något ansvar. Vi är därmed i en situation där ansvar inte kan utkrävas och att ingen ser det som sin uppgift att rätta till välkända och uppenbara brister i verksamheten.

Vi vill återigen be Nyköpings politiska ledning, oavsett hur den ser ut efter valet, och ansvariga tjänstemän att ta tag i de verkliga problemen. Grundskolorna i jämförbara Stigtomta och Jönåker har exempelvis inte haft några anmärkningar från skolinspektionen under vare sig 2014 eller 2018. Vi tror inte heller att det finns några andra förskolor i kommunen med liknande personalomsättning.

Situationen i Tystberga är exceptionell och går inte att skylla på generella problem kopplade till varken landsbygd eller den nationella personalbristen. Vi ser fram emot ett utökat samarbete med ansvariga politiker och tjänstemän när dammet efter kommunalvalet har lagt sig.

Med vänliga hälsningar Föräldrarådet i Tystberga