Insändare Prideparad. Vad är det? För mig är det en parad som visar att alla människor är lika mycket värda och all kärlek är värd att finnas och firas. För andra är Prideparad något som skrämmer eftersom det inte passar in i den norm som han eller hon är van vid.

Under våren sker flera prideparader i Sörmland. Vissa av dem sker även under hot. Just att det finns hot mot paraderna visar på att de fortfarande behövs även om det är 2019.

Hotbilden finns inte enbart mot paraderna i sig utan många av de människor som är homo- bi eller transsexuella lever med ständig rädsla för hot och trakasserier och ibland till och med oprovocerad misshandel.

Att de som inte följer den traditionella normen ska behöva leva med detta stärker mig i min övertygelse om att alltid ställa mig på den svaga människans sida och försvara varje människas rätt att leva sitt liv så länge man inte kränker någon annan. Sverige har inte blivit öppnare och mer tolerant de senaste åren utan tvärt om. I dag är det fler människor som ägnar sig åt att kränka och hota andra och det är inte ett samhälle jag vill se. Jag vill inte att mina barn ska växa upp i ett samhälle där vi inte tror på andra människor och tolererar deras olikheter.

Prideparaderna är bara ett tecken på att det fortfarande är viktigt och aktuellt att sprida kärleken även om det är 2019. Jag kommer aldrig sluta kämpa för medmänsklighet och öppenhet även till det som inte uppfattas som normen.