En före detta fackpamp borde formulera sig mer juste än att använda högerns retorik. Det är mer piska än motor att skriva SKA, för ni kan ju berätta, från höger till vänster, var alla jobben finns som vi SKA ha. Någon?

Väljare som bestämt sig