Insändare Nu blir jag lite förvirrad....här i Julita åker ett antal bilar och lämnar tidningar och post nämligen. På morgonen kommer Prolog med tidningen, senare Post Nord med vanlig post. På eftermiddagen kan både City Mail och Prologs bilar synas igen och jag hittar post i lådan. Hur i hela världen blev det såhär, att så många skall dela ut vår post och tidningar? Och tänker någon på miljö- och klimatpåverkan här, eller?