I dag finns en hierarki bland trafikslagen – bilen står högst upp medan cyklister, fotgängare och kollektivtrafikanter är i botten.

Hierarkin ser man tydligt med tanke på hur mycket resurser de olika trafikslagen tilldelas. Politiker måste ta klimatkrisen på allvar. Bilism är inte ett hållbart sätt att transportera sig på, vi måste se till att putta ner bilen till botten av hierarkin och lyfta upp kollektivtrafiken, gång och cyklism genom att satsa på cykelvägar eller utbyggd kollektivtrafik istället för klimatskadliga motorvägar.