I min förra insändare hade jag missat att diskussionen i Eskilstuna handlade om hijab i förskola och lågstadium. Jag tycker ändå att valet av huvudbonad, som jag väljer att kalla det, är upp till föräldrarna att avgöra i den åldersgruppen.

Det viktiga är att de allmänna regler vi har i Sverige efterlevs, så att människor växer upp till fungerande medborgare i vårt land. Jag skulle kunna fortsätta min argumentation ytterligare, men väljer att hänvisa till krönikan i Katrineholms Kuriren från 2/4, skriven av Marie Fällman. Jag tycker hennes funderingar/slutsatser är högst intressanta.