Insändare Göran Svenningson och Lotta Wistrand uppmanar Katrineholms kommun att utlysa klimatnödläge. ”Kraftfulla politiska åtgärder krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i stället för farliga 3 grader eller mer.”

Om det nu vore så att klimatet måste ”räddas” genom att världens utsläpp av koldioxid minskas drastiskt, blir frågan vad Sverige kan bidra med.

Sveriges utsläpp utgör ca 0,1 procent av världens utsläpp. Kina som har cirka 140 gånger fler invånare än Sverige släpper ut mer än 200 gånger så mycket koldioxid jämfört med Sverige. För till exempel Kina, Indien, Indonesien och Pakistan med en befolkning av ca 3,2 miljarder, eller ca 320 gånger Sveriges befolkning, är högsta prioritet att utveckla elproduktionen för att höja levnadsstandarden för invånarna.

BBC News rapporterade den 26 september 2018 att i Kina är hundratals nya kolkraftverk på väg att färdigställas, med 259 GW effekt, motsvarande drygt 300 stycken Ringhalsreaktorer (R1 och R2). De kinesiska energiplanerna utgår från att kolkraft kommer att vara omistlig för överskådlig framtid.

South China Morning Post skriver 1 april 2018 att Kina och Japan nu tävlar om att vara störst med att exportera moderna kolkraftverk. Kina erbjuder lånefinansiering till sina exportprojekt och med planerade 1600 kraftverk i ett flertal länder avser de att vara världsledande.

Tyvärr, några utlysta klimatnödlägen i Katrineholm eller andra kommuner blir aldrig annat än symbolhandlingar.