Ofta förenklas den komplexa klimatfrågan i debatten, där helhetsperspektivet saknas. Om Sverige ska kunna göra en stor skillnad i världen så kräver det att vi kan visa att vi kan minska våra utsläpp på ett effektivt sätt och vi samtidigt kan upprätthålla tillväxt i landet. Det är nyckeln för att andra länder ska vilja följa oss, vilket är själva poängen. Gör andra bra saker behöver vi snabbt ta till oss dem.

Men om vår klimatpolitik är ineffektiv och leder till att människor får det sämre, då kommer ingen att vilja gå Sveriges väg. Klimatpolitiken måste vara hållbar för såväl jorden, människorna som ekonomin. En hållbar politik tar ansvar för helheten.

Petter Söderblom (M)

Kandidat Regionfullmäktige Sörmland