Insändare För några år sedan ville kommunledningen uppgradera tillgängligheten för alla invånare, var tog den visionen vägen? Genom att lägga gatstenar, göra gupp och skutt genom hela staden så hindras också många människor att vistas utomhus i centrala delarna. I Sverige har sedan länge funnits fyra årstider där höst och vinter bjuder på tjälbildning och våren har sin tjällossning. Har man då lagt gatstenar utan ordentligt och djupgående underlag så kommer dessa stenar att skjuta upp och orsaka många fallolyckor: Katrineholms invånare består faktiskt inte enbart av unga, friska och akrobatiska promenerande, eller cyklande, människor utan här befinner sig även sjuka, gamla och oviga  som riskerar sin hälsa om de beger sig ut. Har kommunens företrädare försökt gå med rullator eller sittande i rullstol ta sig över alla gatstenar för att förstå hur många som har detta som sin vardag? Hur många företrädare inom kommunen har konstant värk i kroppen och åkt bil i denna gupp och skutt-kommun för att uppleva hur många som har detta som sin vardag? Ingen alls skulle jag tro.