Det gäller ju att kommuninnevånarna får ”rätt” information.

Stina Lind