Brevlådan fylls hemma med alla partiers tankar och viljor som man vill genomföra om man får förtroendet att leda efter valet. Det är nog en tid som kan uppfattas lite snurrig för den som skall försöka skaffa sig en bild av vad alla vill.

Vi tycker då att det är viktigt att man också då tänker efter, vad har partierna som suttit vid makten hitintills gjort för medborgarna i Vingåker? Här kommer ett axplock av vad vi socialdemokrater tillsammans med våra koalitionspartners genomfört under denna mandatperiod.

• Byggt hyreslägenheter i Tennisparken

• Ökat bemanningen inom äldreomsorgen

• Nya lekparker (Gränden, Sävstaskolan)

• Frukost i skolorna

• Rustat skejthallen (magasinet vid tågstationen)

• Inrättat ett äldreombud

• Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet

• Börjat bygga en ny högstadieskola och fem nya förskoleavdelningar

• Minskat de delade turerna inom omsorgen

• Sänkt avgiften till kulturskolan

• Ökat andelen ekologiska och närproducerade produkter i skolmaten

• Erbjudit fler ungdomar feriejobb i kommunen

• Gjort det möjligt att få köpa ett glas vin till maten på våra äldreboenden

Detta är bara en liten del av allt vi genomfört de gångna fyra åren. Vi stolta och tacksamma mot all personal som gjort detta möjligt. Men vi är långtifrån nöjda. Vi vill fortsätta att utveckla Vingåkersbygden och göra det bättre för invånarna. Vi kommer inte lova en massa som vi inte kan genomföra. Vi kommer att fortsätta bedriva en ansvarsfull och hållbar politik i Vingåker.

Anneli Bengtsson (S)

Kommunalråd i Vingåker