Angående väg 53 och 55 är det ju märkligt att inget underhåll och ombyggnad gjorts under de senaste 40 åren. Så länge har jag bott i Malmköping och åkt vägarna en hel del till jobb och under fritid.

Jag undrar vad ansvariga politiker har tänkt på när de kört från Eskilstuna till Nyköping och tvärtom. Har de aldrig funderat på hur dålig väg de har kört på? Den senaste och billigaste lösningen är att sätta upp en skylt med "Vägskada 0–3 km". Ska det behöva dröja 20 år till innan vägarna bättras? Frågan gäller både 53:an Eskilstuna– Nyköping och 55:an Malmköping–Strängnäs.

Björn Olsson, Malmköping