I lördagens (20/11) artikel i EK/ST kunde vi läsa om befolkningsutvecklingen i Sverige. Betvivlar inte uppgifterna men jag efterlyser en djupare och bredare analys av skälen.

Bostadsbristen bidrar till exempel till att unga bildar familj och skaffar barn allt senare. Den allt högre ”etableringsåldern” påverkas av den invandring vi har där det tar lång tid innan dessa nya medborgare är i arbete. 2015 års invandrartopp motsvarar till antalet 1,5 års barnafödande.

I Sverige finns en rädsla att ställa grupper mot varandra, därför blir inte heller debatten komplett. Men vi kan inte blunda för att alla vi i Sverige oavsett ursprung såväl bidrar till som utnyttjar de resurser som gemensamt skapas.

Kritisk granskare