När England gått ut ur EU ökar avgiften. Man får hoppas inte mest för Sverige (som är solidariskt) utan att alla medlemsländerna delar ökningen mellan sig. Förstår långt ifrån allt när det gäller EU. Till exempel verkar det gå bra för Norge trots att landet inte är med i EU. Och är alla direktiv, som kommer från Bryssel, sakliga?

Man undrar ibland vad som är viktigt. Man måste vara mån om sitt lands egna regler. Länderna är olika och vet själva vad som passar bäst. Däremot ska EU se till att varje land värnar om demokratin och tar hand om sitt eget folk i första hand. Att “alla ska ha det bra” inom Unionen är vi långt ifrån, så Bryssel har att göra. Men det skulle nog gå lika bra utan så många tjänstemän?