Insändare Replik på Conny Jakobssons insändare "Rutbidrag är till för de rika", publicerad den 24 juni.

Jag är 77 år och kan inte längre klänga och klättra, vilket behövs för att torka fönstren

i min lägenhet på sextio kvadratmeter på våning två.

Ett företag på orten fick uppdraget. Det kom två unga flickor i tjugoårsåldern. De hade

med sig allt, trasor, rengöringsmedel och så vidare. Arbetet gällde tre stora fönster, dubbla rutor, spröjsade och fönstren går utåt. Det tog dem en timma, för de var mycket noggranna.

Så kom fakturan, 375 kronor efter rutavdrag. Jag är inte någon höginkomsttagare,

bara en gammal värkbruten tant. Dyrt? Absolut inte!

Anlita ett företag på orten, så slipper ni betala för restiden, som ej är rutberättigad.

Rut är till för alla