Vid rivningen av del av sjukhuset i Katrineholm, huskropp K7 , fick jag veta att det vackra kalkstensgolvet med trilobiter, ortoceratiter från Öland ska slängas. Hoppas att stengolvet köps upp och återanvänds av någon av alla de byggherrar som nu byggboomar i staden.