Siffror från kommun- och landstingsdatabasen Kolada visar tydligt att personaltätheten inom förskolan i Katrineholm ökat betydligt de senaste tre åren.

Från 6,3 barn per anställd 2015 till 5,2 barn 2017.

Kommunens målsättning om 34 000 invånare nåddes mer än ett år i förväg, vilket förstås är väldigt positivt. Men det ställer stora krav på att vi går i takt med tillväxten.

Samtidigt byggs befintliga förskolor ut, sammantaget kommer det att finnas 290 nya förskoleplatser till höstterminen 2019, jämfört med i dag.

Det handlar om 120 platser på den nya förskolan Karamellen på Norr, 40 platser på förskolan Karossen, 40 vid den nya förskolan Örnen och 90 vid Regndroppen. Några av platserna på Regndroppen har redan tagits i bruk.

För att finansiera utbyggnaden har kommunen avsatt 60 miljoner kronor. Byggnationerna sköts av det kommunägda fastighetsbolaget KFAB.

En annan utmaning för oss är att rekrytera tillräckligt många barnskötare och förskollärare. När det gäller förskollärare har vi samarbeten med Linköpings universitet och Mälardalens högskola. Vi har också tagit fram åtgärder för att underlätta för barnskötare att vidareutbilda sig.

Sammanfattningsvis innebär detta att samtidigt som förskolan i Katrineholm växer och antalet barn i verksamheten ökar så har antalet barn per anställd personal minskat.

Helene Björkqvist

Förvaltningschef bildningsförvaltningen