I Katrineholms kommun finns cirka 300 papperskorgar. Dessa finns lite överallt, i centrala Katrineholm som i kransorterna. Det är service- och teknikförvaltningen som ansvarar för skötsel och städning av samtliga grönytor i hela kommunen. Ansvaret gäller även de nio kommunala badplatserna, samtliga lekplatser, utemiljön kring förskolor, skolor och äldreboenden. I det uppdraget ingår även att kontinuerligt tömma våra papperskorgar.

Vi tycker precis som ”pensionerad lantmästare” att skräp i naturen är helt fel. Därför behöver alla ta ansvar för att slänga sitt skräp där det hör hemma, i den närmaste papperskorgen och inte bredvid.

Vänliga hälsningar,

Stefan Ivarsson

Enhetschef Parkenheten, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun