Under många år har våra resultat i en nationell jämförelse varit låga eller till och med nästintill lägst.

Det är uppenbart att krafttag måste till för att stoppa och vända de här tendenserna och här är samtliga partier överens. Det är dags att faktiskt försöka åstadkomma något konkret. Inte för att sittande majoritet och opposition har suttit overksamma men man kanske ska försöka utnyttja de resurser som vi faktiskt har att tillgå på ett bättre sätt?

Ute på våra skolor finns det många fantastiska lärare. Varje dag möter de eleverna och sliter sina hår för att lyckas leda eleverna till framgång och att utvecklas som människor. Många av lärarna har arbetat många år i kommunen och det tyder ju på att man trots allt trivs och tror på vår verksamhet.

Moderaterna i Vingåker vill att vi i högre utsträckning ska ta tillvara på den erfarenhet och den mångåriga kompetens som våra pedagoger besitter. Vi tror att det inom hela förvaltningens organisation finns individer och arbetslag som har många kloka tankar, förslag och åsikter på vad som behöver förbättras. Vem vet bättre än lärarna och fritidspersonalen?

Moderaterna vill därför arbeta för att vi redan i samband med att innevarande läsår avslutas genomför en grundlig undersökning bland personalen i organisationen kring just detta: Vad anser DU behöver förändras och vad behöver du för att förändra detta? Baserat på återkopplingen från pedagogerna kan vi från politiskt håll förhoppningsvis se vilka områden som vi bör prioritera.

I samband med detta bör också en översyn göras över hur vi i dag använder våra resurser – prioriterar vi rätt områden? Satsar vi på rätt saker för att uppnå en ökad måluppfyllelse och mer konkurrenskraftiga meritvärden?

Att vi har stora utmaningar framför oss är uppenbart för alla inblandade men låt oss inte gå över ån efter vatten i onödan när många lösningar säkert redan diskuteras i korridorer, i personalrum och på arbetslagsträffarna.

Fredrik Andersson (M) Skolpolitisk förstakandidat till BoU Vingåker 2018-2022 Charlotte Prennfors (M) Oppositionsråd