På ett sätt är det bra att väljarna redan före valet får vetskap om vad en röst på Alliansen kommer att innebära.

Det blir alltmer sannolikt att en sådan röst även i höstens val kommer att bli en röst på en ny rödgrön regering.

Moderatledaren Ulf Kristersson har upprepade gånger sagt att ett samarbete med Sverigedemokraterna är uteslutet och för att citera honom säger han: ”… så kommer vi naturligtvis inte heller bilda en regering som inte kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Detta är inget hot, det är tvärtom ett löfte.”

Konsekvensen att Kristerssons löfte är att han har målat in sig själv och Alliansen i ett hörn. Ett omöjligt samarbete med Centern och en vägran att samarbeta med Sverigedemokraterna kan inte utgöra en grund för en borgerlig regering.

Det vi kan hoppas på är att det finns tillräckligt många riksdagsledamöter för Centerpartiet som har kurage nog att göra det som rätt är och rösta nej till förslaget. Tyvärr är inte utsikterna för det speciellt goda.

Det finns flera saker med lagförslaget som är mycket allvarliga och som kommer att få konsekvenser, både ekonomiskt för skattebetalarna och för Sverige som helhet. Det handlar inte bara om dessa 9000 unga män som saknar asylskäl.

Lagrådet har kraftigt dömt ut lagförslaget till amnestin och säger att ”Gränsen är nådd för vad som är acceptabelt” och för att citera Expressens träffande beskrivning: ”Principlösheten är snart den enda princip som återstår inom svensk migrationspolitik”. Trots att Centern i ett pressmeddelande säger att ”Lagförslaget från regeringen är illa utformat och illa framtaget”, kommer partiet att rösta för förslaget. Detta strider mot allt sunt förnuft.

Det första och allvarligaste med lagförslaget är att det sätter rättssystemet ur spel. Konsekvensen av att dessa 9000 män, som har fått sin sak prövad och saknar asylskäl, ändå får stanna kommer att sända fel signal till potentiella ekonomiska migranter.

Signalen blir: kom hit till Sverige för det spelar ingen roll om du får avslag, du får stanna i alla fall. Huvudsaken är att du uppehåller dig illegalt i landet tillräckligt länge och är så högljudd du bara kan.

Det andra som är allvarligt med förslaget är att det kostar skattebetalarna rejält med pengar. Den redovisade kostnaden för förslaget är 2,9 miljarder kronor på två år.

Utslaget på de 9000 männen utan asylskäl blir det cirka 160000 per år, enbart en gymnasieplats kostar cirka 110000 och det säger sig självt att denna kalkyl inte går ihop. Dessutom krävs det hundratals lärare för undervisningen, detta i lärarbristens Sverige.

Alliansen gav bort regeringsmakten efter valet 2014 som tack för förtroendet från väljarna som röstade på Alliansen. För att riktigt säkerställa att den rödgröna regeringen kunde regera i lugn och ro lade sig Alliansen platt och tecknade decemberöverenskommelsen.

Nu förväntar sig dessa fyra partier att alliansväljarna ska ha glömt vad de fick för sin röst i valet 2014. Frågan är om de har det eller om de tycker att det räcker nu och är beredda att satsa på något nytt?

Vila i frid Alliansen, inte så många alliansväljare kommer att sakna dig.

Åsa Tallroth

Medborgerlig Samling Södermanland