Debatt Under lördagen meddelade ett antal lärosäten att de ställer om till helt nätbaserad undervisning. Anledningen är att förhindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Från och med denna vecka kommer både forskare och studenter kunna arbeta och studera som vanligt, fast på distans. Men alla lärosäten och utbildningar har inte samma möjligheter att hitta alternativ till fysisk undervisning, något som kan drabba studenterna hårt.

CSN aviserade i veckan att studiemedel inte kommer att betalas ut om universiteten och högskolorna ställer in sin undervisning till följd av coronaviruset. Studiebidraget och lånet är nämligen direkt bundet till studenternas närvaro och högskolepoängen de förväntas ta. När tentamen och seminarier ställs in utan att ersättas av hemuppgifter eller distansundervisning hamnar Sveriges studenter i en svår situation. 

Situationen påverkar särskilt de som bor i något av Sveriges nästan 100 000 studentboenden. Även deras hyreskontrakt är beroende av studietakten. Över en natt kan skötsamma studenter bli av med både uppehälle och bostad. 

Vi menar att regeringen behöver vidta flera åtgärder för att trygga studenternas försörjning och motverka de allvarligaste konsekvenserna. I första hand borde regeringen kräva att universiteten och högskolorna erbjuder digital utbildning på distans under den period då den fysiska undervisningen är inställd. Utökade möjligheter till självstudier gör att utbildningen inte behöver avbrytas och att studiestödet kan betalas ut i vanlig ordning. 

Den ekonomiska situationen för studenter måste tryggas också om distansutbildningar eller självstudier inte är möjliga. Om studiemedlet dras in, på grund av åtgärder vidtagna för att förhindra smittspridning, borde studenter i stället bli erbjudna samma summa i form av ett lån eller genom andra lösningar. Ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans (S) är nu kallad till riksdagens utbildningsutskott. Vi förväntar oss då att få en lägesbild och en uppdatering om vad regeringen konkret gör för att lösa situationen för landets studenter. 

Att lärosäten vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen är välkommet. Nu måste regeringen dock säkerställa att skötsamma studenter inte drabbas ekonomiskt eller missar sin utbildning i onödan på grund av coronaviruset. 

 

Roger Haddad (L)
Vice ordförande Utbildningsutskottet

Christoffer Heimbrand
Riksordförande Liberala Studenter